1. Warunkowa wartość oczekiwana:
   • względem zdarzenia,
   • względem przeliczalnego rozbicia przestrzeni zdarzeń elementarnych,
   • względem dowolnego sigma-ciała,
   • względem zmiennej losowej,
   • wyznaczanie E(g(X,Y) | Y) przy danym rozkładzie (X,Y) za pomocą gęstości warunkowych,
   • uogólniona definicja prawdopodobieństwa warunkowego.
 2. Prawa wielkich liczb:
   • zbieżność prawie pewna i stochastyczna oraz związek między nim,
   • twierdzenie Riesza i charakteryzacja zbieżności stochastycznej przez prawie pewną zbieżność podciągów,
   • twierdzenie Kołmogorowa o zbieżności szeregu zmiennych losowych;
   • słabe prawa wielkich liczb (Czebyszewa, Chinczyna i Bernoulliego),
   • Mocne prawa wielkich liczb (Kołmogorowa).
 3. Centralne twierdzenie graniczne:
   • zbieżność według rozkładu zmiennych losowych i jej związek ze zbieżnością stochastyczną,
   • charakteryzacja zbieżności wg. rozkładu w języku dystrybuant (tw. Helly'ego) oraz punktowej zbieżności funkcji charakterystycznych (tw. Levy’ego - Cramera),
   • centralne twierdzenie graniczne (dla zmiennych o jednakowym i dowolnym rozkładzie).
 4. Martyngały, podmartyngały i nadmartyngały:
    • pojęcie filtracji i ciągu do niej adoptowanego,
    • definicja martynagału, podmartyngału i nadmartyngału i ich interpretacja,
    • momenty stopu i Twierdzenia Dooba i ich zastosowanie.
 5. Jednorodne łańcuchy Markowa*

Literatura

 1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa, 2001.
 2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewska,  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach,  tom 1., PWN, Warszawa, 1998.
 3. A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Procesy Stochastyczne, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.
 4. A. Plucińska, E. Pluciński,  Zadania z probabilistyki, PWN, Warszawa, 1983.