Wykład jest adresowany do studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Kierunku matematyka. Obejmuje dodatkowe wiadomości z rachunku różniczkowego w R^N, całkę Riemanna w R^N, miarę i całkę Lebesgue'a oraz teorię krzywych i powierzchni.