Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej tworzenia aplikacji współpracujących z bazami danych. Zaprezentowane zostaną technologie i mechanizmy wykorzystywane do budowy graficznego interfejsu użytkownika, komunikacji z bazą danych i prezentacji danych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z projektowaniem bazy danych, elementami języka SQL, obsługą zapytań, operacjami na danych, wyszukiwaniem danych, formatowaniem i prezentacją danych oraz ich eksportem do plików zewnętrznych.

(Kurs prowadzony w trybie stacjonarnym i elearning)