Kurs zawiera materiały wspomagające proces dydaktyczny

Podstawowe prawa statyki, stopnie swobody, reakcje więzów. Zbieżny układ sił, równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych, twierdzenie o trzech siłach. Statyka bryły, redukcja sił na płaszczyźnie, metoda dwójki zerowej, metoda wieloboku sznurowego. Redukcja pary sił, moment siły względem punktu, moment siły względem prostej. Redukcja sił w przestrzeni. Twierdzenie Varigniona. Równowaga płaskiego i przestrzennego dowolnego układu sił. Środki masy figur płaskich, metoda biegunowa, wieloboku sznurowego i analityczna wyznaczania środków masy figur płaskich. Statyka ustrojów. Kratownice, podstawowe pojęcia i definicje, warunek statycznej wyznaczalności kratownic płaskich. Metody rozwiązywania kratownic płaskich: równoważenia węzłów, Cremony, Rittera.