Celem zajęć prowadzonych w ramach modułu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami dynamiki podzespołów należących do robotów i manipulatorów. Głównym narzędziem pracy jest oprogramowanie Solidworks z modułem Motion. Praktyczne ćwiczenia będą służyły nauce tworzenia złożeń i animacji prezentujących symulację ruchu manipulatorów pod wpływem sił, kontaktów, napędów lub innych czynników o konkretnych parametrach. Wykonywane będą także analizy uzyskanych procesów z uwzględnieniem parametrów fizycznych i mechanicznych.