Kurs dotyczący szeroko rozumianego wprowadzenia do mechatroniki, który obejmuje następującą tematykę:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2. Ergonomia;
 3. Regulacja i sterowanie;
 4. Sterowanie mechaniczne;
 5. Sterowanie elektryczne;
 6. Sterowanie pneumatyczne;
 7. Sterowanie hydrauliczne;
 8. Sensory analogowe i cyfrowe;
 9. Sterowniki programowalne;
 10. Technik regulacji;
 11. Sterowanie numeryczne;
 12. Roboty i manipulatory;