Opanowanie materiału z laboratorium Symulowanie sterowania robotami wymaga poznania i zrozumienia podstaw teoretycznych obejmujących pojęcia związane z programowaniem i sterowaniem robotów, a także nabycia praktycznych umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. Studenci zapoznają się z metodologią programowania robotów różnego rodzaju. Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranym narzędziem do programowania i sterowania robotem. Wiedza nabyta podczas zajęć pozwala na implementację oprogramowania sterującego ruchem robota z wykorzystaniem wizualnego języka programowania, a następnie weryfikację jego działania poprzez przeprowadzenie wirtualnej symulacji polegającej na sterowaniu symulowanym robotem.