Kurs online dla przedmiotu Technologie mobilne w medycynie przeznaczony dla studentów 7 semestru studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna