Wykład z przedmiotu:

Telekomunikacja w mechatronice biomedycznej