W ramach zajęć studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami obrazowania stosowanymi w diagnostyce medycznej, poznają fizyczne podstawy metod akwizycji danych – pomiarów różnymi metodami (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, densytometria, pozytonowa tomografia emisyjna i in.) oraz zasadę działania i budowę urządzeń diagnostycznych wraz z problemem artefaktów. Zapoznają się z metodami segmentacji i jej końcowym wynikiem w postaci rekonstrukcji przestrzennej metodą renderingu powierzchniowego. Przedstawiony zostanie również rendering wolumetryczny.