Wykład poświęcony jest problemowi fałszowania leków. Podczas wykładu podane są definicje leku sfałszowanego, podane przez WHO i FDA. Omawiane są przykłady fałszowania popularnych leków jak aspiryna i paracetamol. Omawiane są metody wykorzystywane do identyfikacji leku oryginalnego i sfałszowanego. Przedstawiane są też wyniki badań kilku grup leków: z aspiryną, a paracetamolem, z sildenafilem, jak również badania nad innymi preparatami kojarzonymi z preparatami medycznymi - suplementami leków.