Celem zajęć w tym module jest przygotowanie studentów do tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem środowisk graficznych. W ramach zajęć zostaną opisane możliwości oferowane przez te środowiska graficzne ze wskazaniem na ich ograniczenia i zalety. Omawiane będą zagadnienia związane z systemem Android oraz budową aplikacji. Studenci zapoznają się z narzędziem App Inventor służącym do budowy aplikacji mobilnych. Wykorzystane zostaną podstawowe elementy GUI, mechanizmy sterowania działaniem aplikacji oraz wykorzystanie multimediów i danych. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z komunikacją z urządzeniami zewnętrznymi.