Warsztaty są skierowane zarówno do studentów kierunków ścisłych, przyrodniczych i technicznych, jak również osób chcących poznać inną stronę programowania. W ramach zajęć uczestnik pozna podstawowe zagadnienia związane z programowaniem w środowisku LabView, które wykorzystuje graficzny język programowania G. Idea programowania w tym środowisku związana jest z kontrolowanym przepływem danych, dzięki czemu programowanie staje się bardziej intuicyjne. W ramach warsztatów rozwijane są nie tylko umiejętności programistyczne, ale również umiejętności związane z analitycznym sposobem myślenia oraz kreatywnością.

The workshops are designed for students in natural and engineering sciences, including those interested in exploring another aspect of programming. Participants will gain knowledge about fundamental aspects of programming within the LabVIEW environment. LabVIEW utilizes the graphical programming language G, where the concept of programming revolves around the controlled flow of data, enhancing the intuitiveness of the programming process. The workshops focus on cultivating programming skills and fostering analytical thinking and creativity.