1. Elementy algorytmiki: problem i jego specyfikacja; algorytm i różne sposoby jego zapisu.
  2. Elementy analizy algorytmów. Rozmiar danych, złożoność obliczeniowa (czasowa i pamięciowa). Typy złożoności: pesymistyczna, optymistyczna, średnia. Notacja asymptotyczna, rzędy wielkości funkcji.
  3. Algorytmy iteracyjne i rekurencyjne; metoda dziel i zwyciężaj.
  4. Algorytmy klasyczne w tym m.in.: - obliczania pochodnej wielomianu za pomocą schematu Hornera, - algorytmy Euklidesa w wersji iteracyjnej i rekurencyjnej wraz z zastosowaniami, - operujące na liczbach (badania pierwszości liczby, zamiany reprezentacji liczb między pozycyjnymi systemami liczbowymi, działań na ułamkach z wykorzystaniem NWD i NWW), - operujące na tekstach (porównywania tekstów, wyszukiwania wzorca w tekście metodą naiwną, szyfrowania tekstu metodą Cezara i przestawieniową), - wyszukiwania elementów w dowolnej tablicy (algorytm sekwencyjny) oraz w tablicy uporządkowanej (metoda wyszukiwania binarnego) - sortujące (sortowanie przez wstawianie, przez wybieranie, bąbelkowe, przez scalanie, szybkie), - znajdowania określonego elementu w zbiorze: maksymalnego, lidera oraz idola, - generowania liczb pierwszych metodą sita Eratostenesa, - jednoczesnego wyszukiwania elementu najmniejszego i największego (algorytm iteracyjny oraz rekurencyjny wykorzystujący metodę dziel i zwyciężaj), - szybkiego potęgowania liczb w wersji iteracyjnej i rekurencyjnej, - problem wież z Hanoi (rozwiązanie rekurencyjne).
  5. Różne metody i techniki programowania: - podejście zachłanne (wydawania reszty najmniejszą liczbą nominałów, pakowanie plecaka), - programowanie dynamiczne (pakowanie plecaka, szukania najdłuższego wspólnego podciągu), - algorytmy z nawrotami (problem n-hetmanów).
  6. Implementacja poznanych algorytmów w wybranym języku programowania wysokiego poziomu.