W ramach tego przedmiotu, prowadzonego w języku angielskim, studenci zapoznają się z wybranymi tematami z chemii ogólnej, poszerzają słownictwo, zapoznają się ze słownictwem  specjalistycznym oraz polepszają umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.  Omawiane tematy skupiają się na problemach związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeniem atmosfery, rodzajami smogu występującymi na ziemi.