Na zajęciach przedstawione będą zagadnienia dot. sieci komputerowych, projektowania i konfiguracji sieci, zasobów sprzętowych i oprogramowania. W ramach przedmiotu rozpatrywane będą kwestie teoretyczne i praktyczne dot. zabezpieczenia sieci i jej zasobów, konfiguracji usług sieciowych, zarządzania siecią i jej użytkownikami. Pewna część zajęć laboratoryjnych poświęcona będzie szczególnym potrzebom określonych środowisk, w tym edukacyjnych.