W ramach modułu studenci poznają istotne aspekty związane z rysunkiem inżynierskim: Miejsce grafiki inżynierskiej w procesie projektowania obiektów technicznych; Podstawowe wytyczne dotyczące zapisu graficznego; Znormalizowane elementy rysunku technicznego; Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne; Widoki, przekroje i kłady; Rzutowanie prostokątne; kreślenie w rzutach prostokątnych przedmiotu przedstawionego w rzutach aksonometrycznych; Wymiarowanie, tolerowanie, oznaczanie chropowatości; Uproszczenia rysunkowe; Tworzenie schematów; Rysunek wykonawczy; rysowanie części maszynowej w widokach i przekrojach oraz jej wymiarowanie.