Kurs "PNEUMATYKA I HYDRAULIKA" przedstawia zagadanie związane z systemami pneumatycznymi oraz hydraulicznymi. Zamieszczone materiały w kursie pozwolą studentom na rozumienie zasady działania systemów pneumatyczny oraz hydraulicznych poparty na wykorzystaniu siłowników oraz pomp. Studenci poznają na jakiej zasadzie oblicza się sprawności oraz wydajności systemów hydraulicznych, jak prawidłowo zaprojektować siłowniki, aby spełniały założenia konstrukcyjno/wydajnościowe modelowanego układu. Przedstawione zagadnie pozwolą na realizacje przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu.