Celem zajęć w tym module jest przygotowanie studentów do tworzenia aplikacji
mobilnych z wykorzystaniem środowisk graficznych. W ramach zajęć zostaną opisane możliwości
oferowane przez te środowiska graficzne ze wskazaniem na ich ograniczenia i zalety.
Omawiane będą zagadnienia związane z systemem Android oraz budową aplikacji.
Studenci zapoznają się z narzędziem App Inventor służącym do budowy aplikacji mobilnych.
Wykorzystane zostaną podstawowe elementy GUI, mechanizmy sterowania działaniem aplikacji
oraz wykorzystanie multimediów i danych.
Poruszone zostaną również zagadnienia związane z komunikacją z urządzeniami zewnętrznymi.