Hasło dostępu do kursu: Ptc20_<ID_GRUPY>, np. Ptc20_A1.
Osoby z lat II i III chodzące do grup z I rokiem, używają klucza dostępu grupy I roku z którą chodzą na zajęcia.

Dostęp dla grup powtarzających:

  • Środa 9:45 (B. Płaczek) : proszę korzystać z kursu "Podstawy Techniki Cyfrowej - Bartłomiej Płaczek"; klucz PTC2020p
  • Środa 11:30 (B. Płaczek) : proszę korzystać z kursu "Podstawy Techniki Cyfrowej - Bartłomiej Płaczek"; klucz PTC2020p
  • Czwartek 15:30 (M. Cholewa) : Ptc20_POWT3
  • Piątek 13:45 (M. Cholewa) : Ptc20_POWT4
  • Piątek 15:30 (M. Cholewa) : Ptc20_POWT5