Kurs bazy danych laboratorium ma służyć pomocą dla stdentó Informatyki I roku w przedmiocie bazy danych: ćwiczenia i laboratorium. Docelowo maja być tu zamieszczone materiały dydaktyczne dla studentów oraz wszelkie informacje przekazywane w wziązku z tokiem zajęć zarówno dla pojedyńczych osób jak i całych grup sudentów.

W tym miejscu także powinna się znaleśc akwizycja prac oraz możliwości ich oceny.