Przedmiot: Algorytmy i struktury danych,
studia niestacjonarne, semestr 4, rok 2.