Podstawy elektrotechniki – Wykład 10 godz.

Podstawy elektroniki analogowej – Wykład 10 godz.

Podstawy elektroniki cyfrowej – Wykład 10 godz.