Kurs Principles of Materials Designing and Selection ma umożliwić studentowi/studentce poznanie ogólnych zasad projektowania oraz reguł, które stosowane są w metodologii doboru materiałów inżynierskich. Słuchacz/słuchaczka powinna opanować podstawową wiedzę z zakresu materiałów inżynierskich oraz definicje ich właściwości. Zrozumienie zasad postępowania w tym zakresie ma doprowadzić do umiejętności samodzielnego doboru materiału w oparciu o zastosowanie odpowiednich metod. Dzięki nabytej wiedzy Student/studentka powinna uzyskać lepsze zrozumienie współzależności pomiędzy materiałem, jego strukturą, właściwościami oraz metodami wytwarzania mającymi niebagatelny wpływ na trwałość konstrukcji inżynierskich.