Studium zagadnień mechaniki klasycznej. Omówienie i przygotowanie rozwiązań pod kątem symulacji komputerowych.