Celem seminarium dyplomowego - inżynierskiego jest pomoc w przygotowaniu pracy dyplomowe na kierunku Inżynieria Biomedyczna - I stopień.