Materiały dydaktyczne do przedmiotu Matematyka obliczeniowa.