Przedmiot wprowadza studenta w podstawowe zagadnienia z dziedziny nanomateriałów, nanotechnologii oraz najnowszych metod terapeutycznych mających zastosowanie w medycynie i farmacji. Przedstawia unikalne właściwości fizyko-chemiczne nanomateriałów i ich zastosowanie praktyczne na polu ochrony zdrowia, diagnostyki i profilaktyki. Ukazuje użyteczne struktury nanotechnologiczne i nanobiotechnologiczne; nanomolekuły, urządzenia molekularne. Ponadto przedstawia zastosowanie nanomateriałów w biotechnologii, biologii, medycynie, rolnictwie i przemyśle spożywczym. Ponadto kurs przybliża studentowi podstawowe metody i techniki wytwarzania nanomateriałów i nanobiomateriałów. Na końcu zostają poruszone tematy toksyczności i szkodliwość nanotechnologii i nanobiotechnologii dla człowieka, prawne i regulacyjne aspekty nanotechnologii, nanobiotechnolgii i jej wytworów w Polsce, UE i na świecie.