W4-FM-S2-1-19-04, zajęcia dla I roku II stopnia Fizyki Medycznej.

Zajęcia objęte niniejszym kursem są kontynuacją wykładu zatytułowanego "Zastosowanie informatyki w medycynie". Na zajęciach w bardzo przystępny sposób zostanie przekazana podstawowa wiedza dotyczącą programowania w C++. Nacisk zostanie położony na stronę praktyczną programowania z uwzględnieniem zastosowania w fizyce medycznej. Aby maksymalnie skorzystać z zajęć należy zaopatrzyć się w kompilator języka C++. Osobiście proponuję wykorzystać jeden z darmowych kompilatorów, np. DEV C++ (w ramach systemu operacyjnego Windows) lub gcc-g++ (dla Linuksa). Zajęcia rozpoczną się od omówienia podstawowej struktury programu w C++, a zostaną zakończone przykładami wykonywania operacji wejścia-wyjścia, które posłużą wczytywaniu danych z pliku do pamięci operacyjne komputera, wykonywaniu operacji na tych danych i zapisywaniu wyników końcowych na dysk.