Kurs języka angielskiego dla studentów studiów III stopnia na WPiA. Czy znasz kod dostępu? Czy znasz kod dostępu? PhD4

Kurs dla doktorantów przygotowujących się do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego (z otwartym przewodem doktorskim)

Kurs dla studentów studiów doktoranckich IV rok

Kurs pozwala na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji krajów frankofońskich. Poruszane aspekty wpisują się w kontekst rosnącego zapotrzebowania na prawnika posługującego się językiem obcym nie tylko na poziomie ogólnym, ale i specjalistycznym. Prezentowane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i innych, bogate materiały autentyczne stanowiące przełożenie teorii na praktykę, wzbogacone licznymi testami sprawdzającymi zrozumienie tematu i jego przyswojenie przez uczestnika kursu, pozwolą mu na poszerzenie nie tylko znajomości samych struktur i zasobów leksykalnych j.francuskiego jako języka obcego, ale i poszerzą jego wiadomości w zakresie realiów administracyjno-prawnych krajów frankofońskich.

Kurs języka niemieckiego dla studentów studiów III stopnia na WPiA.

Kurs języka niemieckiego dla studentów studiów III stopnia na WPiA.