ACADEMIC ENGLISH dla studentów studiów doktorskich - semestr letni

Kurs języka angielskiego dla studentów studiów III stopnia na WPiA. Czy znasz kod dostępu? Czy znasz kod dostępu? PhD4

Kurs języka angielskiego dla studentów studiów III stopnia na WPiA. Czy znasz kod dostępu? Czy znasz kod dostępu? PhD3

Kurs dla doktorantów przygotowujących się do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego (z otwartym przewodem doktorskim)

Kurs pozwala na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji krajów frankofońskich. Poruszane aspekty wpisują się w kontekst rosnącego zapotrzebowania na prawnika posługującego się językiem obcym nie tylko na poziomie ogólnym, ale i specjalistycznym. Prezentowane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i innych, bogate materiały autentyczne stanowiące przełożenie teorii na praktykę, wzbogacone licznymi testami sprawdzającymi zrozumienie tematu i jego przyswojenie przez uczestnika kursu, pozwolą mu na poszerzenie nie tylko znajomości samych struktur i zasobów leksykalnych j.francuskiego jako języka obcego, ale i poszerzą jego wiadomości w zakresie realiów administracyjno-prawnych krajów frankofońskich.

Kurs języka niemieckiego dla studentów studiów III stopnia na WPiA.

Kurs języka niemieckiego dla studentów studiów III stopnia na WPiA.