Kurs obejmuje 30 h ćwiczeń. 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z różnymi kierunkami rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych w oparciu o uwarunkowania prawne oraz o metody techniczne, biologiczne oraz z wykorzystaniem procesów przyrodniczych.

Na podstawie wybranych przykładów (case study) – studenci będą mogli zweryfikować czy zrealizowane zostały cele rekultywacji, określić pozytywne i negatywne aspekty związane z rekultywacją, dostrzec rolę procesów przyrodniczych w rekultywacji i zidentyfikować ograniczenia, które uniemożliwiły przeprowadzenie właściwych zabiegów, a także zidentyfikować usług, które tereny takie mogą dostarczać.