Przedmiot dotyczy kształtowania się i funkcjonowania podstawowych zasad prawa prywatnego w Europie po czasy współczesne ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań polskich i ich wzorców.