Konwersatorium obejmuje problematykę szczegółowo opisaną w sylabusie przedmiotu. Tamże również wskazano podstawowe pozycje z literatury przedmiotu oraz literaturę uzupełniającą.