Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziejami prawa sądowego (cywilnego i karnego, w XX wieku także prawa pracy) i myśli prawniczej oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości od początku średniowiecza w zasadzie do końca XX wieku (najpóźniejsza data: 1991 rok ZSRR). Terytorialny zakres to Europa i fragmentarycznie USA. Średniowiecze traktowane jest skrótowo, głównie jako wstęp. Szczególny nacisk i uszczegółowienie wykładu ma miejsce w odniesieniu do czasów nowszych i najnowszych: od Oświecenia (XVIII w.), a zwłaszcza dla XX wieku. Obszernie wykładane są dzieje prawa w ZSRR (1917-1991) i Polsce Ludowej (1944-1989), co jest nietypowe.

OMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Średniowiecze 
  2. Wczesne czasy nowożytne (od połowy XV w. do połowy XVIII) 
  3. 
Oświecenie i XIX w.
  4. Druga Rzeczpospolita: Komisja Kodyfikacyjna II RP, prawo karne, cywilne i organizacja sądów
  5. III Rzesza: prawo karne i cywilne
  6. Polskie Państwo Podziemne, II wojna światowa: prawo i sądy polskie
  7. Prawo Rosji Radzieckiej i ZSRR: 
  8. Polska Ludowa 1944-1989: organizacja wymiaru sprawiedliwości, prawo sądowe