Kurs przeznaczony dla studentów IV roku prawa stacjonarnego. W ramach kursu omawiane będą zagadnienia związane z przebiegiem postępowania cywilnego i innymi kwestiami szczegółowymi. W ramach kursu studenci będą mieli możliwość uczestniecznia w zajęciach przygotowujących do egzaminu z postępowania cywilnego.