Na zajęciach prezentowane będą główne źródła prawa spółek. Na ich podstawie student będzie dokonywać interpretacji tekstów prawnych w oparciu o literaturę przedmiotu uzupełnioną analizą orzecznictwa sądowego. Celem zajęć jest podejmowanie prób rozwiązywania problemów prawnych przedstawionych przez prowadzącego, zaprezentowanie głównych instytucji prawa handlowego, wskazanie zasad funkcjonowania przedsiębiorców i obrotu profesjonalnego oraz zasygnalizowanie najważniejszych problemów praktycznych obrotu gospodarczego.

Student ponadto będzie miał za zadanie opracowanie zagadnień problemowych zaprezentowanych uprzednio przez prowadzącego. Dodatkowo, student każdorazowo będzie także zobligowany do własnej pracy nad uprzednio zadanym przez prowadzącego materiałem obejmującym: wskazane źródła prawa, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo.