Kurs przeznaczony dla studentów IV roku prawa niestacjonarnego. W ramach kursu studenci będą mieli możliwość uczestniecznia w zajęciach przygotowujących do egzaminu z Teorii i Filozofii Prawa