Kurs obejmuje zagadnienia związane z teorią i praktyką prawa podatkowego. W ramach kursu omawiane są takie problemy jak: pojęcie podatku, konstrukcja podatku, źródła prawa podatkowego, system podatkowy, funkcje podatków, organy podatkowe, zasady prawa podatkowego  oraz podstawowe regulacje z zakresu materialnego prawa podatkowego zawarte w ordynacji podatkowe.