Przedmiotem analizy są zagadnienia dotyczące sposobów zabezpieczenia wierzytelności publicznych i prywatnych. Program zajęć przewiduje przedstawienie pojęcia "wierzytelność" oraz ogólnych i niektórych szczegółowych zagadnień związanych z ich zabezpieczaniem. Zajęcia obejmują także formy zabezpieczenia osobistego i rzeczowego stosowane w oparciu o ordynację podatkową oraz przepisy prawa cywilnego, w tym prawa bankowego.