Celem kursu jest umożliwienie tworzenia i udostępniania testów studentom II roku na kierunku prawo. Testy będą wykorzystywane zarówno celem zweryfikowania wiedzy studentów nabywanej na poszczególnych zajęciach, jaki i celem przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Proces karny.