Egzamin pisemny z zakresu Prawa Podatkowego dla stacjonarnego Prawa.