Kurs Modele postępowania w sprawach o przestępstwa ma umożliwić przeprowadzenie testu zaliczającego ćwiczenia z przedmiotu oraz przeprowadzenie testu egzaminacyjnego z tego przedmiotu. Z uwagi na możliwości jakimi dysponuje platforma Moodle stanowi ona optymalne narzędzie służące testowej weryfikacji wiedzy studentów, w maksymalnie możliwym zakresie zabezpieczające przed próbami niesamodzielnego zaliczenia testu.