Kurs Ustrój Organów Ochrony Prawnej/Prawo niestacjonarne/Katarzyna Sychta ma umożliwić przeprowadzenie testu egzaminacyjnego z przedmiotu. Z uwagi na możliwości jakimi dysponuje platforma Moodle stanowi ona optymalne narzędzie służące testowej weryfikacji wiedzy studentów, w maksymalnie możliwym zakresie zabezpieczające przed próbami niesamodzielnego zaliczenia testu.