Kurs Ustrój Organów Ochrony Prawnej ma umożliwić przeprowadzenie testu egzaminacyjnego z tego przedmiotu na kierunku Administracja niestacjonarna. Z uwagi na możliwości jakimi dysponuje platforma Moodle stanowi ona optymalne narzędzie służące testowej weryfikacji wiedzy studentów, w maksymalnie możliwym zakresie zabezpieczające przed próbami niesamodzielnego zaliczenia testu.