Program kursu Reglamentacja działalności gospodarczej obejmuje przede wszystkim regulację prawną podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym postępowania związane z uzyskaniem koncesji, zezwoleń, a także rozpoczęcia działalności regulowanej.