Kurs ten obejmuje testy, ćwiczenia i zadania obowiązkowe w ramach zajęć z przedmiotu Postępowanie karne prowadzonych dla grupy 2 prawa stacjonarnego.