Kurs przeznaczony dla studentów uczestniczących w ćwiczeniach z Procesu karnego prowadzonych przez lek. mgr Marcina Burdzik (grupa środowa, zajęcia w godz. 17:15-18:45). 

Kurs złożony jest z pytań wielokrotnego wyboru, pytań krótkiej odpowiedzi (opisowych), pytań typu prawda-fałsz oraz zadań polegających na łączeniu i grupowaniu pojęć. Jego celem jest bieżące sprawdzanie i utrwalanie wiedzy studentów z zakresu procedury karnej.