Kurs na WPiA, kierunku przedsiębiorczość, studia niestacjonarne