Celem kursu jest przeprowadzenie kolokwium zaliczeniowego dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotu Prawo wykroczeń. W ramach kursu zostanie przeprowadzony zarówno test próbny, jak i test zaliczeniowy.