Ćwiczenia z przedmiotu Prawo konstytucyjne 

Zajęcia dla grupy 4,5,6 studentów prawa studiów niestacjonarnych 

semestr zimowy 2020/2021

Kod kursu z USOS: W5-PR-NM-PKON.1